LipDub - KONKURS

:: konkurs ::

LipDub – naszą szkołę widzi świat


WOJEWÓDZKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS I i II
szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego


Zapraszamy uczniów klas 1 i 2 szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego do udziału w Konkursie „LipDub – naszą szkołę widzi świat”.

Zadanie dla uczestników Konkursu polega na przygotowaniu filmu (teledysku) w formie LipDuba, który będzie promować szkołę, służyć utrwalaniu pozytywnego jej wizerunku w społeczności lokalnej, upowszechniać jej osiągnięcia oraz zachęcać uczniów szkół gimnazjalnych do kontynuowania nauki w szkole.

Celem Konkursu jest również kształtowanie kultury medialnej młodych ludzi w epoce Web 2.0 oraz zachęcenie ich do działań prezentujących, jak w pozytywny sposób można wykorzystać możliwości Internetu.

Zgłoszenia szkół do Konkursu mogą odbywać się do 14 lutego 2014 roku. Termin dostarczenia prac konkursowych upływa z dniem 30 czerwca 2014 roku.

Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie lipdub.oeiizk.edu.pl
Prześlij komentarz