Ucz nowocześnie od PRZEDSZKOLA

Multimedia i e-learning w pracy nauczyciela.

Sześć nauczycielek z Publicznego Przedszkola „Słoneczko” w Woli Rębkowskiej uczestniczy w projekcie „Multimedia i e-learning w pracy nauczyciela” współfinansowanym przez Unią Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


fb.com/SyzielFoto

Nauczycielki zdecydowały się na udział w projekcie w celu zapoznania się z narzędziami i technikami, które pozwolą przekazywać dzieciom wiedzę poprzez nowoczesne i innowacyjne metody pracy.

Nauczycielki bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, gdyż panuje miła i przyjemna atmosfera. Grupa chwali swojego Trenera, który w sposób kompetentny przekazuje wiedzę. Wykazuje dużą cierpliwość i okazuje wszystkim uczestniczkom fachową i rzetelną pomoc. W czasie szkolenia jest czas na krótkie zrelaksowanie się podczas spożywania ciepłego posiłku.

"Podczas szkolenia utrwalane są podstawy pracy z komputerem oraz poznawane nowe programy" - mówi jedna z nauczycielek, p. Ela, natomiast p. Agnieszka dodaje: "Są to takie programy, które mogą się przydać podczas realizacji zajęć z dziećmi w równym wieku". Natomiast p. Sylwia i p. Ola stwierdziły: "Pomimo tego, że znamy różne programy, projekt przybliża nam nowe programy graficzne. Pace wykonane umieścimy na platformie Moodle'owej i będziemy mogły wykorzystać je do pracy z wychowankami. Wprowadzanie multimediów do zajęć pobudza chęć poznawczą dzieci. Przedszkolaki z zaangażowaniem uczestniczą w poznawaniu nowego, dlatego to było głównym bodźcem do podnoszenia kwalifikacji informatycznych".

Pani Beata z kolei stwierdza, iż "świat idzie z postępem, technologie informatyczne rozwijają się w kosmicznym tempie i będą podstawą funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Edukacja informatyczna będzie się dalej rozwijała, a my nie chcemy zostać w tyle dlatego zdecydowałam się uczestniczyć w szkoleniu. Uważam, iż czas wykorzystany na zajęciach pogłębia moją wiedzę i odświeża już znaną".

Każda nauczycielka w celu zaliczenia projektu wykonuję kurs on-line na platformie Moodle'owej. Uczestniczki wybrały tematy prac związane z tematami zajęć prowadzonymi z dziećmi.

"Dużym zainteresowaniem wśród 5-6-latków cieszy się Układ Planetarny. Interesuje je kosmos. Często zadają pytania typu: Skąd się wzięła ziemia? Czy istnieje życie poza naszą Ziemią? W związku z tym korzystając ze szkolenia i fachowej pomocy postanowiłam opracować prezentację dotyczącą tych zagadnień" - mówi p. Ewa.

Z kolei inne nauczycielki wybrały tematy związane ze zbliżającą się wiosnę (p. Beata), Świętami Wielkanocnymi (p. Ola). Pani Agnieszka zechciała utrwalić zwierzęta domowe ze swoimi maluszkami, a p. Sylwia zapoznać z abecadłem.

Uczestniczki projektu chciałyby zachęcić do udziału koleżanki z innych placówek oświatowych do współuczestnictwa w tymże szkoleniu, gdyż kurs wnosi nowe spojrzenie na nauczanie dzieci w różnym wieku.

Pani Ewa (Dyrektor) podsumowując powiedziała: "Kurs komputerowy wzbudził wśród nauczycielek duże zainteresowanie i chęć pogłębiania wiedzy. W związku z tym planujemy dalsze szkolenie, które będą owocne nie tylko dla kadry pedagogicznej ale przede wszystkim dla dzieci".

Czas trwania projektu to 10 spotkań po 6 godzin lekcyjnych.

Wykonane kursy można obejrzeć po zalogowaniu się jako gość na platformie Moodle pod adresem: www.ucznowoczesnie-moodle.pl

Autorka tekstu: Sylwia Gałązka
Prześlij komentarz