słownik ISTWIN: IT

Internetowy Słownik Terminów Ważnych I Niepoważnych

IT

Czy skrót IT oznacza?
A czym według Was i dla Was jest IT?

PS. Wśród pięciu udzielonych odpowiedzi tylko jedna jest nieprawdziwa. Czy wiesz która?
Prześlij komentarz