Bezpłatne SZKOLENIE nt. Tablice interaktywne

Szkolenie otwarte "Tablica interaktywna dla początkujących"


Cel: Szkolenie to ma na celu pomóc nauczycielom nie mającym dotąd do czynienia z tablicami interaktywnymi w zdobyciu podstawowych, ale wystarczających umiejętności pozwalających na wykorzystanie tego narzędzia w procesie nauczania. Szkolenie będzie miało formę warsztatów, a więc pokazów i następujących po nich ćwiczeń uczestników, dyskusji dotyczących potrzeb szkoleniowych uczestników oraz prezentacji możliwości bardziej zaawansowanego wykorzystania Tablic w procesie nauczania.

Uczestnik będzie potrafił:

  • Podłączyć do komputera i uruchomić tablicę interaktywną oraz projektor (rzutnik) i nagłośnienie
  • Wykorzystać Tablicę do wyświetlenia przygotowanej wcześniej prezentacji, pokazu slajdów (zdjęć) lub filmu wideo
  • Użyć Tablicę do zastosowań analogicznych jak w wypadku tablicy tradycyjnej

Korzyści:

  • Wykorzystanie Tablicy powinno pozytywnie wpłynąć na zaangażowanie uczniów w proces nauczania, zarówno jeśli chodzi o przykucie ich uwagi jak i aktywny udział w zajęciach przez wykonywanie pewnych zadań na tablicy.
  • Tablica daje możliwość wykorzystania na zajęciach wielu różnych pomocy audiowizualnych, a przy jednoczesnym dostępie do Internetu możliwości korzystania z takich pomocy stają się wprost nieograniczone.
"Co trzeba zrobić jeszcze przed kalibracją tablicy? - Dobrze ustawić projektor".

Zamówienia i pytania prosimy kierować na:

email: eBeam@UCZY.info

tel. +48-78-322-40-84 (Pon. - Pt. godz. 9-17)

Prześlij komentarz