UCZEŃ - KOMPUTER 1:1

Organizacja zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej od 1 września 2013 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina szkołom i organom prowadzącym szkoły, że od 1 września 2013 r. wchodzi w życie przepis zawarty w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).

Zgodnie z tym unormowaniem:

  • w klasach IV - VI szkoły podstawowej na obowiązkowych zajęciach komputerowych lub zajęciach informatyki,
  • w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach i trzyletnich technikach uzupełniających na obowiązkowych zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej,

fot. PSckan.gadzetomania.pl
oddziały liczące więcej niż 24 uczniów należy obowiązkowo dzielić na grupy, przy czym liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej ("jeden uczeń przy jednym komputerze").

Organy prowadzące szkoły miały 4 lata na ewentualne doposażenie pracowni komputerowych tak, by ww. zasada była od 1 września 2013 r. ściśle przestrzegana. Jeżeli takie doposażenie nie nastąpiło, to przestrzeganie zasady "jeden uczeń przy jednym komputerze" będzie w niektórych przypadkach oznaczać dodatkowy podział na grupy.

Źródło: Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

Prześlij komentarz