Nauczanie wyprzedzające - przyszłość polskich szkół?

:: metodyka nauczania :: nowe trendy ::

Wielu czytelników zna zapewne powiedzenie Konfucjusza:

Co usłyszę - zapomnę. Co zobaczę - zapamiętam. Co sam zrobię - zrozumiem.

Jakie ma to odzwierciedlenie w nauczaniu?

Według popularyzatorów aktywnego nauczania, rodzaj wybranej metody nauczania ma następujący wpływ na zapamiętywanie przekazanej wiedzy: wykład - 5%, lektura - 10%, pokaz audiowizualny - 20%, demonstracja - 30%, dyskusja - 50%, samodzielne wykonanie zadania - 75%, uczenie innych - 90% (źródło: Mel Silberman Metody aktywizujące w szkoleniach Wolters Kluwer 2006).

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, powinniśmy ograniczyć bierne nauczanie, a zastosować metody angażujące uczniów w samodzielne zdobywanie wiedzy. 

Taką metodą jest  niewątpliwie nowa, całkowicie polska metoda nauczania nazwana nauczaniem wyprzedzającym. Metoda ta została opracowana przez Pana Prof. dr hab. Stanisława Dylaka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej w ramach projektu Kolegium Śniadeckich. Metoda ta polega na aktywnym przyswajaniu wiedzy przed lekcją. Nauczyciel zadaje uczniom zagadnienia do opracowania w ramach danego tematu lekcji, a uczniowie samodzielnie zbierają informacje, korzystając ze specjalnej platformy edukacyjnej, tradycyjnych tekstów, filmów, zadań interaktywnych i programów multimedialnych. Przychodząc na lekcje, uczniowie są więc gruntownie do niej przygotowani. Nauczyciel zaś jest bardziej facylitatorem, który angażuje uczniów w zaprezentowanie tego, czego się nauczyli. Nauczyciel systematyzuje wiedzę uczniów i angażuje ich w różne zajęcia, które pomagają zastosować i przećwiczyć poznaną wiedzę w praktyce. 

Oprócz tego, że nauka jest ciekawsza, metoda sprzyja integracji uczniów, wzajemnej pomocy w zdobywaniu wiedzy, kreatywności i samodzielności. Metoda ta daje uczniom satysfakcję z samodzielnej lub wspólnej pracy, inspiruje do nauki, rozwijając motywację.

Pilotażowy projekt był realizowany w dwóch wielkopolskich szkołach: Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim oraz Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Projekt obejmował nauczanie przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Obecnie są prowadzone szkolenia nauczycieli z całej Polski. Na pewno warto!
Prześlij komentarz