Będę TRENERem...

11 Muz zrobi z Ciebie TRENERa

Już 20 razy Fundacja 11 Muz organizowała Kurs Trenerski I stopnia. Łącznie uczestniczyło w nim 161 osób. W tym miesiącu będzie kolejne takie szkolenie. Czy warto wydać "parę złotych" i z niego skorzystać?Oto fragmenty materiałów ze strony Fundacji 11 Muz:

CZYM jest Fundacja 11 Muz

Fundacja 11 Muz jest niezależną organizacją non-profit, która działa na pograniczu kultury, edukacji, polityki społecznej i gospodarki. Wspieramy i wdrażamy innowacyjne rozwiązaniaspołeczne i kulturowe. Przez wykorzystanie nowoczesnych metod edukacyjnych i treningowych wspieramy jednostki z różnych dyscyplin – tak aby realizowały unikalne projekty i podejmowały bardziej odważne działania.
Idea jest naprawdę prosta!
Wykorzystujemy ogromny potencjał istniejących rozwiązań, dobrych praktyk i kreatywności.
Jesteśmy świadomi tego, że rozwiązania społeczne uważane w Polsce za innowacyjne nie są wykorzystywane. Tymczasem nowoczesne idee naszych sąsiadów tworzą standardy życia.
Gdy mówimy o innowacji - myślimy o prostocie i normalności.

Co Ci DA Kurs Trenerski I stopnia

PROGRAM I ZAKRES TEMATYCZNY:

Tematyka kursu koncentruje się na szkoleniu umiejętności i podnoszeniu kwalifikacji niezbędnych na stanowisku trenera.

Zajmiemy się praktyką, teorię każdy jest w stanie indywidualnie poznać.

60 godzin dydaktycznych przeznaczymy na:
1. Projektowanie szkoleń (m.in. warsztatów, seminariów, prezentacji)
- Metodykę projektowania
- Grupę docelową (analiza potrzeb szkoleniowych)
- Cel i kontekst szkoleń (analiza strategii działania)
- Materiały szkoleniowe, programy, plany szkoleń i scenariusze
- Sposoby ewaluacji i waloryzacji

2. Dynamikę i proces grupowy

- Pracę z polem grupy
- Budowanie autorytetu i rangę trenera
- Myślenie systemowe w pracy z grupą
- Pracę z konfliktami grupowymi
- Facylitację i empowerment

3. Komunikację trenera z grupą
- Budowanie relacji trener - grupa
- Zarządzanie grupą
- Style prowadzenia i wystąpienia publiczne
- Elementy NLP (techniki perswazji)
- Wizerunek trenera

4. Metody i narzędzia pracy trenera
- Toolbox (zestawy treningowe, zbiory ćwiczeń)
- Kontekst projektowania cykli szkoleniowych
- Study case dla szkoleniowców
- Poznanie aktywnych metod, technik i narzędzi
wykorzystywanych w krajach Euromed
- Perspektywy rozwoju metodycznego trenera
w krajach Unii Europejskiej

5. Branding i wizerunek
- Perspektywy rozwoju trenera
w krajach Unii Europejskiej
- Marka trenera oraz marka szkoleń
- Autopromocja i marketing
- Media relations i PR

6. Sprzedaż i organizację szkoleń
- Aspekty współpracy z realizatorami projektów (EFS POKL, FIO)
- Podstawy formalno-prawne
- Kontakt z pracodawcami (NGO, biznes, JST)
- Pozyskiwanie szkoleń

7. Opracowaniu przykładowego szkolenia lub warsztatu
- minimum 10 godzin pracy indywidualnejKOSZT: Kurs Trenerski I stopnia

  • 3250,00 złotych - koszt uczestnictwa
  • 2950,00 złotych - cena w przypadku wpłaty pełnej kwoty 30 dni przed kursem
  • od 1350,00 złotych do 2000,00 złotych - odpłatność w przypadku współfinansowania części kosztów w ramach Programu Kultura Rozwoju
Jesteś zainteresowany? Sprawdź najbliższe terminy w Łodzi i Warszawie.

SKOK SAM WYBIERA TRENERA

Uczestnicy Kursu Trenerskiego I stopnia poza doświadczeniami, wiedzą, autoryzowanym certyfikatem,  świetnymi przerwami kawowymi i profesjonalnymi materiałami dydaktycznymi otrzymają ciekawą możliwość.
Ostatniego dnia każdy z uczestników będzie mógłwziąć udział w losowaniu - zwycięzca skoczy ze spadochronem wspólnie z profesjonalistą z grupy Skydive.
Jedyny warunek - zwycięzca skacze osobiście.

OPINIE UCZESTNIKÓW

"Profesjonalnie przygotowany, świetny dobór trenerów, poczucie bezpieczeństwa, bardzo trafny dobór programu szkolenia."

"Niezwykle rozwijający i inspirujący. Pomógł mi usystematyzować wiedzę. Znalazłem więcej, niż oczekiwałem, odpowiedziałem sobie na nurtujące mnie pytania odnośnie mojej kariery."

"Kurs niesamowicie dynamiczny i mocno motywujący. Pokazuje moje możliwości i blokady. Daje profesjonalne metody do pracy z grupą. Uczestnik poznaje siebie na nowo w nowej roli."

"W pełni spełnił moje oczekiwania. Dobór grupy – super. Intensywny tryb pracy dla mnie był na plus. Prowadzący rewelacyjni, krótki czas trwania to jedyny minus."

ZESTAWIENIE OCEN ILOŚCIOWYCH Z WSZYSTKICH EDYCJI (ŚREDNIA OCEN ZE SKALI 1-5 ORAZ ŚREDNIA W UJĘCIU X/100%) na podstawie ankiet dziennych i końcowych, łącznie niespełna tysiąca kwestionariuszy:

Zgodność programu kursu z indywidualnymi oczekiwaniami: 4,70/5 ; 94,1/100%

Zgodność przekazywanych treści z tematem szkolenia podanym w procesie rekrutacji: 4,82/5 ; 96,4/100%

Materiały szkoleniowe: 4,69/5 ; 93,9/100%

Stosowane metody pracy przez trenerów: 4,70 ; 94/100%

Przygotowanie merytroryczne trenera: 4,92/5 ; 98,3/100%

Sposób współpracy trenera z grupą: 4,79/5 ; 95,8/100%

W jakim stopniu odpowiadał Ci tryb pracy? 4,45/5 ; 89/100%

W jakim stopniu odpowiadały Ci warunki lokalowe? 3,93/5 ; 78,7/100%

W jakim stopniu program Kursu Trenerskiego odpowiadał na Twoje potrzeby? 4,69/5 ; 93,7/100%

Jak oceniasz dobór treści programowych Kursu Trenerskiego? 4,76/5 ; 95,3/100%

Jak oceniasz dobór trenerów Kursu Trenerskiego? 4,75/5 ; 95/100%

Linki:

http://www.11muz.pl/pl/kurs-trenerski-i-stopnia.html
http://www.11muz.pl/pl/feedback.html
Prześlij komentarz