ucz NOWOCZEŚNIE

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli

"Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela"

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Chcesz wykorzystywać nowoczesne i atrakcyjne narzędzia w nauczaniu? Chcesz stworzyć i zarządzać autorskim kursem e-learningowym? Jeżeli TAK, to ...
ZAPRASZAMY do udziału w projekcie "Multimedia i e-learning w pracy nauczyciela"


Projekt jest realizowany przez firmę SYSTEMA Sp. z o.o.,współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Projekt skierowany jest do nauczycieli, którzy spełniają następujące kryteria:
  • Zamieszkują na obszarze wiejskim woj. mazowieckiego zgodnie z KC,
  • Pracują w placówce edukacyjnej na obszarze wiejskim woj. mazowieckiego,
  • Posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera.
Ze względu na przyjęte założenia projektu, pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego.
Udział w projekcie jest absolutnie bezpłatny!
Szkolenia prowadzone są metodą blended-learning (łączącą metodę tradycyjną z e-learning). Część tradycyjna – to 8 spotkań po 6 godzin lekcyjnych każde. Część w formie e-learning to 2 „spotkania”, polegające na postawieniu się w sytuacji uczestnika kursu e-learningowego oraz wykonaniu przez uczestników na platformie e-learningowej własnych projektów, w konsultacji z trenerem e-learningowym.

Organizator na swej stronie internetowej ZAPEWNIA nas jeszcze:

Zajęcia prowadzone są w 6-8 osobowych grupach poza godzinami pracy. Każdemu z uczestników/uczestniczek zapewniamy pracę przy indywidualnym stanowisku komputerowym (laptopie). Naszym założeniem jest prowadzenie szkoleń jak najbliżej miejsca pracy lub zamieszkania uczestników/uczestniczek - tak, aby czas dojazdu na szkolenie skrócić do minimum. Osobom dojeżdżającym z innej miejscowości oferujemy zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Każda z osób uczestnicząca w szkoleniu otrzymuje na własność materiały szkoleniowe, a w trakcie każdego spotkania serwowany jest poczęstunek.

co TERAZ

Szkolenia w ramach tego projektu odbyły się już w różnych powiatach województwa mazowieckiego. W lutym zaczęły się na terenie powiatu garwolińskiego. Pierwsza grupa zaczęła w przedszkolu w Woli Rębkowskiej, kolejne były już Anielowie i Sokole.

Prześlij komentarz