EDU Trendy 2013 :: Konferencje :: Warsztaty :: Targi

Zapraszamy na EDU Trendy 2013 !


EDU TRENDY 2013 to branżowe spotkanie, dedykowane wszystkim zainteresowanym rozwojem edukacji, szukającym rozwiązań poprawiających jakość i efektywność nauczania. Nawiązują w swojej idei i założeniach do europejskich wydarzeń edukacyjnych, prezentujących trendy w nowoczesnej edukacji.

Myśl przewodnia EDU TRENDY 2013 to UCZYMY SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE.


Zarejestrowało się ponad tysiąc uczestników! My też tam będziemy.

"Wyznaczamy trendy nowoczesnej edukacji".


Wiek XXI jest wiekiem edukacji. Globalizacja gospodarek, rozwój technologiczny, procesy modernizacyjne, zmiany demograficzne i przekształcenia rynku pracy sprawiają, że każdy w ciągu swojego życia będzie musiał stawiać wielokrotnie czoła nowym wyzwaniom. To zaś stwarza konieczność uczenia się przez cale życie, rozwijania i uaktualniania posiadanych umiejętności, uzupełniania wiedzy, nabywania nowych kompetencji.

Zmiany te wymagają nowego podejścia do procesu uczenia się oraz wymuszają dostosowania się formalnych systemów nauczania do realiów. To już się dzieje w naszej rzeczywistości. Kolejne etapy reformy oświatowej, Krajowe Ramy Kwalifikacji, ITC w szkole i na wyższych uczelniach, cyfryzacja zasobów wiedzy, rozwój pracowników organizowany przez działy HR, bogata oferta szkoleniowa proponowana przez firmy i instytucje, to tylko przykłady tych procesów. Jak budować środowiska uczenia się? Jakie zadania stoją przed przedszkolem, szkołą, instytucjami kształcenia ustawicznego, wyższymi uczelniami, instytucjami gospodarczymi? Jak zabezpieczyć się przed zmianami demograficznymi na edukacyjnym rynku pracy? Jak przetrwać i rozwinąć się? Co łączy oświatę, szkolnictwo wyższe i rynek pracy?

Odpowiedzi na te pytania będziemy poszukiwać na EDU TRENDACH 2013

::   PROGRAM   ::   REJESTRACJA   ::


Źródło: www.edu-trendy.pl
Prześlij komentarz